Günümüzde adeta bir zorunluluk haline gelen alışveriş ve tüketim, tüm insanları poşet kullanımına itmiştir. Bu kullanım sınırları aşmış ve doğaya önlenilemez zararlar verilmiştir.


Dünyada yaşanan iklim sorununun giderek artması ve etkilerinin hissedilmesi insanları bu konuda bir şeyler yapmaya itmiştir. Bugün birçok ülke alışveriş poşetleri konusunda bilinçlenmiş ve halkı bez alışveriş çantası kullanmaya teşvik etmiştir.
Bez alışveriş çantası plastik poşet ve naylon torbalara nazaran oldukça hijyenik ve rahat bir kullanım vaat etmektedir. Sürdürülebilir kullanım nedeniyle, dilenildiğinde yıkanmakta ve tekrar tekrar kullanıma hazır hale getirilmektedir.
Üretici firmalar tarafından çeşitli baskı ve desenler kullanılarak da pazarlanan bez alışveriş çantası sıklıkla promosyon olarak kullanılır. Böylece tüketimin arttığı günümüzde naylon ve plastik poşet kullanımının önüne geçilmiş olunur.


Neden Bez Alışveriş Çantası Kullanmalıyım?


Bugün ülkemizde ve dünyada bez alışveriş çantası kullanımı giderek artmaktadır. Bunun nedenleri sayılamayacak kadar çok olmakla birlikte en büyük nedeni küresel değişimdir. İklim sorunun kendisini hissettirmesi ve doğanın tahrip olması bu konuda adım atılmasındaki en büyük nedenlerdendir.
Dünya nüfusundaki artış ve beraberinde gelen tüketim miktarının artması, gün geçtikçe hammaddeye olan ihtiyacı da arttırmaktadır. Hammaddeye duyulan ihtiyaç, enerji tüketimini arttırmaktadır. Enerji tüketiminin artmasıyla birlikte doğadaki mevcut kaynakların da hızla azalmaya başlamasıyla yüzleşilmiştir. Bu durum, küresel ısınma ve doğa tahribatı gibi sonuçlar doğurur.
Yaşayacak başka bir dünyanın olmaması durumu ise insanları bu konuda bilinçlenmeye itmiş ve tüketimin kontrol altına alınması gerektiğini ciddi boyutlarda düşündürtmüştür. Günümüzde adeta zorunlu hale gelen alışveriş ve sürekli tüketme hali nedeniyle başvurulan plastik poşetler, doğaya büyük oranda zarar vermekte, hayvanların da yaşam alanlarını tehdit etmektedir.

Doğa Tahribatına Hayır


Plastik ambalaj ve poşetlerde görülen kullanım sıklığı, doğayı hızla tahrip etmektedir. Bu nedenle bugün birçok ülke hem insan sağlığını hem de doğayı tehdit eden plastik kullanımını azaltmış bu konuda çeşitli yaptırımlara gitmiştir. Ülkemizde de plastik poşetler ücrete tabi tutulmuş ve vatandaşların bez alışveriş çantası kullanımı teşvik edilmeye çalışılmıştır. Doğanın tahribatını önlemek için bez alışveriş çantası kullanmalı ve geri dönüşümü desteklemeliyiz.